Live on air

Klikni i laganini slušaj

Potrebno ažuriranje Potrebno je nadograditi Flash player preuzmite ovdje.

Mirela Džafić

Rijeka

Priča o Mireli i eteru krenula je na studentskom radiju u Rijeci, a interes za radijem i dalje ne jenjava.
Teme kojima se voli baviti su odgoj i školstvo, civilno društvo te projekti koje pokreću ljudi iz lokalne zajednice za lokalnu zajednicu.

Radio vidi kao jedan živi organizam u kojem obitavaju različite sfere – od informativnih, zabavnih do kulturnih i sportskih sadržaja koje glazba uspješno zaokružuje kao cjelinu.

»